AFDELING: Beemster e.o.

Bijenteeltvereniging Beemster en Omstreken

 
Wat is de Bijenteeltvereniging Beemster en Omstreken?

Deze subvereniging is van en voor mensen die hun hobby maken van het houden van bijen.

Het doel van de vereniging is het “bevorderen der bijenteelt”. Dit doet zij door:

  • Het verbeteren van de resultaten van het bijenhouden door specifieke cursussen voor haar leden zoals over hygiëne, honingverwerking, bedrijfswijze enz.
  • Het verschaffen vanvoorlichting, zowel aan haar leden als aan het publiek doormiddel van deelname aan markten en manifestaties.
  • Door het uitgeven vaninformatie voor het basisonderwijs, werkstukpakketten voor kinderene n d.m.v. diverse folders.
  • Het behartigen van de belangen van haar leden, ondermeer door overleg met de overheid op diverse gebieden.

Wat vindt de Bijenteeltvereniging Beemster en Omstreken?
  • Dat bijenhouden een uitermate boeiende natuurhobby is die door jong en oud beoefend kan worden.
  • Dat bijenhouden een zeer leuke liefhebberij is die ten goede komt aan ons milieu. En dat de honingbij een belangrijke bijdrage kan leveren om een verdere verarming van ons milieu tegen te gaan.
  • Door bestuiving door onze honingbij van vele bes- en vruchtdragende gewassen wordt een betere zaad- en besvorming gestimuleerd die de instandhouding en verspreiding van bepaalde planten in alle gebieden waarborgt.
  • Hierdoor krijgen veel andere dieren, met name vogels (die van bessen en zaden moeten leven) weer betere kansen in de strijd om het bestaan.
  • Door haar goede bestuivings eigenschappen van fruit en tuinbouwgewassen levert de honingbij een enorme bijdrage aan de Nederlandse economie.

Wat kan de Bijenteeltvereniging Beemster en Omstreken voor u doen?

De Bijenteeltvereniging Beemster en Omstreken bestaat uit een aantal enthousiaste mensen die u graag willen helpen met uw eerste schreden op het ambachtelijke imkerspad.

Zij staan u met raad en daad terzijde bij aanschaf van materialen, kunnen u voorzien van een echt goed, gezond en vertrouwd bijenvolkje. Op deze wijze kunt u uw eigen honing winnen, een uniek natuurlijk, eerlijk en gezond voedingsprodukt.

U krijgt het vakblad “Bijenhouden” gratis thuis, u bent w.a. verzekerd en kunt deelnemen aan een aantal leuke aktiviteiten.

Er wordt van alles georganiseerd, zowel op plaatselijk, regionaal als landelijk niveau.

Er zijn bijeenkomsten met lezingen, diavertoningen demonstraties etc. Ook worden er cursussen georganiseerd voor geinteresseerden, beginners en gevorderden op het gebied van de bijenteelt.

Wat kunt u doen?

U kunt geheel vrijblijvend informatie opvragen door middel van het onderstaande strookje. Wij sturen u dan een informatiepakketje.

Of, stuur een mailtje naar: bijenteelt.beemster@hotmail.com

Deze eerste kennismaking met onze vereniging kost u helemaal niets.

Kijk vooral eerst op : http://www.bijenteeltverenigingbeemster.nl/

De Bijenteeltvereniging Beemster en Omstreken heeft als secretariaatsadres:

Kerkstraat 45
1511EA  OOSTZAAN

-------------"------------"----------------

Ondergetekende:

naam___________________________

adres___________________________

postcode___________

woonplaats______________________

telefoon_______________________


Wil graag informatie over de volgende onderwerpen:

o bijenhouden in het algemeen
o kennismakings cursus
o lidmaatschap Beemster en Omstr.

Contactgegevens

Secretariaat:
Marianne Eekhof
Nekkerweg 37
1461 LC Z.O.Beemster


Heeft u een bijenzwerm,
neem dan contact op met:
Marianne Eekhof
0637193110bijenteelt.beemster@hotmail.com
Bekijk de website